archiv r.2007

9 Pro

13.1.2007  NV Olomouc – Courtney V1,CAC 12.5.2007  Klub.výstava Čmkcc – Courtney V1,CAC 2.6.2007  Courtney úspěšně složila prac.zkoušku ZZO 30.9.2007 Klub.výstava Kmdpp Praha – Garcia V1,CAJC 13.10.2007 Klub.výstava Čmkcc Kladno – Garcia V1,CAJC,BOB 18.11.2007 Mezinár,výstava Praha – Garcia CAJC, Courtney CACIB … Číst více »

archiv r.2006

9 Pro

19.11.2006 – MV Praha – Courtney V1,CAC,r.CACIB 17.11.2006 – Courtney úspěšně složila zk.ZOP 24.9.2006 – NV Brno – Courtney  V1,CAJC 22.7.2006 – NV Mladá Boleslav – Courtney V1,CAJC 7.5.2006 –  Kr.V Lysá n.Lab. – Courtney V1, vitěz mladých